Responsive image

Compromise Assessment

Formål

At undersøge om andre end de tiltænkte brugere har haft adgang til netværket. Vi leder efter særlige kendetegn og lignende spor, der kan indikere, at infrastrukturen har været kompromitteret.

Proces

Allerførst undersøger vi de eksisterende cybersikkerhedsløsninger. Herved får vi et indblik i de overvejelser og tiltag, der allerede er gjort for at sikre virksomheden. Derudover er det en værdifuld øvelse, da vi også tester de nuværende kompetencer for at opdage og reagere på cyberangreb.

Dernæst indhentes data fra specifikke kilder på tværs af netværket for at lokalisere og identificere eventuelle indikationer på kompromitteringer. Sammenholdt med analysens første del begynder vi at have et overblik over kapaciteter, faresignaler og andre elementer der kræver yderligere undersøgelser.

Skulle vi på nuværende tidspunkt allerede have afsløret en kompromittering (eller have afdækket tvivlsomme aktiviteter), har vi adskillige metoder og værktøjer, der kan løse de aktuelle udfordinger. Vi vil typisk sigte efter at begrænse skadens omfang og genetablere et sikkert netværk hurtigst muligt. Overordnet set skelner vi i denne henseende i mellem to kategorier af angreb: Målrettede og ikke-målrettede opportunistiske forsøg på kompromittering. Vi råder over ressourcer til at bekæmpe begge.

Efter udførslen af vores Compromise Assessment anbefaler vi, at der afsættes tid til en skræddersyet opsætning af logging og dataindsamling. Det vil forbedre virksomhedens chance for at opdage og reagere rettidigt på potentielle cyberangreb.

Krav

Adgang til Active Directory på domæneadministrator-niveau.

Vi anbefaler

En Compromise Assessment foretages to gange årligt og/eller før større implementering af nye (eller udefrakommende) it-infrastrukturer i virksomhedens netværk.

Kontakt os

+45 5364 8009

[email protected]

Kigkurren 8N 4. sal, 2300 København S

Services | Uddannelse | Nyheder

© 2020 Danish Cyber Defence A/S · Kigkurren 8N 4. sal · 2300 København S · CVR 38871064